Piano, piano, piano – chciałoby się zakrzyknąć wraz z najnowsza ofertą oficyny DUX Recordings. Ale nie tylko fortepianowe rejestrację znalazły się w najnowszym katalogu, bowiem – jak zwykle w ofercie tej zacnej wytwórni – sporo jest także innych, ciekawych interpretacji oraz premier.

Pianistka Anna Parkita  albumem „Piano Sonatas” prezentuje twórczość jednego z najważniejszych ambasadorów polskiej muzyki epoki romantyzmu. Sonaty obfitują w najbardziej charakterystyczne cechy języka muzycznego kompozytora, jednocześnie zawierają cały wachlarz wyrazowy epoki. Przedstawione na płycie dwie sonaty fortepianowe („F-dur op.156” oraz „F-moll op.310”) są świadectwem gruntownego wykształcenia muzycznego i kunsztu kompozytorskiego Antoniego Kątskiego. Antoni Kątski (1816–1899) – wybitny pianista, znakomity kompozytor (autor ponad 400  dzieł) i pedagog, animator życia muzycznego, przedstawiciel muzycznie utalentowanej familii, artysta wielowymiarowy, cieszący się sławą i uznaniem w Europie, a który, pomimo ogromnego wpływu, jaki wywarł na rozwój kultury muzycznej XIX wieku, jest obecnie zupełnie zapomniany, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Teraz wspaniale przypomniany w  wirtuozerskiej interpretacjach Anny Parkity, zdolnej pianistki młodej generacji.

Książek Piano Duo to jedna z najciekawszych formacji duetów fortepianowych na świecie, tworzona przez dwójkę wybitych polskich pianistów: Agnieszkę Zahaczewską-Książek Krzysztofa Książka. Od rozpoczęcia współpracy w 2012 roku, wielokrotnie nagradzany za granicą duet zdobył uznanie światowej publiczności oraz pochlebne opinie międzynarodowej krytyki muzycznej. Album „ Książek Piano Duo” zawiera dzieła na dwa fortepiany Antona Areńskiego i Sergeja Rachmaninova, które w spuściźnie kompozytorskiej obu twórców zajmują ważne miejsce a objawiająca się u Rachmaninova, formacja dwóch fortepianów jest indywidualnie potraktowanym tworem, ukazującym doskonale rozumianą przez kompozytorów technikę fortepianową.

Duet Dominika Przech ( skrzypce) i Adam Mikołaj Goździejewski (fortepian) przedstawiają „Music For Violin and Piano” proponowany „Sonatą in D-Minor” Karola Szymanowskiego, „Neosonatiną” Zbigniewa Bargielskiego oraz „Introduction and Rondo” Pawła Kleckiego. Natomiast „Works for Piano and Orchestra” to prezentacja znakomitego pianisty Mihkela Polla oraz Estonian National Symphony Orchestra pod kierunkiem Mihhaila Gertsa. Doskonale dobrany repertuar to „Piano Concerto no.3” Sergieja Rachmaninoffa oraz „Concertino for Piano and Orchestra” Eduarda Tubina. Światową premierę „Piano Trios” Karola Rathausa prezentuje Karol Rathaus Ensemble (Marcin Hałat-skrzypce, Marcin Mączyński-wiolonczela, Piotra Lato- klarnet oraz Aleksandra Hałat-fortepian). Album „Piano Trios” prezentuje „Trio Serenade for Violin, Cello and Piano” oraz „Trio for Clarinet,Violin and Piano”wybitnego kompozytora Karola Rathausa, Polaka o żydowskich korzeniach, tworzącego w pierwszej połowie XX wieku. Są to dzieła niezwykle rzadko wykonywane i nierejestrowane a to pierwsze nagranie „Piano Trios” i światowa premiera fonograficzna oraz wyjątkowa okazja zapoznania się z stylem kompozytorskim mało znanego twórcy muzyki kameralnej.

Sonaty”  Domenico Scarlatti’ego choć mocno zakorzenione w tradycji przełomu baroku i klasycyzmu, pod wieloma względami wyprzedzają twórczość obu epok, a liczne fakturalne rozwiązania proponowane przez kompozytora stanowią zapowiedź zaawansowanych harmonicznie miniatur romantycznych. Teraz przygotowano interpretację na skrzypce oraz harfę. ”Sonaty” Scarlattiego w pięknej Interpretacji skrzypka Pawła Łosakiewicza oraz  klawesynistki Lilianny Stawarz są efektem współpracy dla dwóch różnych światów, pozornie niemożliwych do pogodzenia. Świata interpretacji zakorzenionej w muzyce dawnej oraz tej reprezentowanej przez instrumentarium współczesne w odniesieniu do epoki baroku. Potrzeba wspólnego muzykowania, dialogu i wzajemnej inspiracji oraz szacunku dla różnorodności postrzegania problematyki wykonawczej niewątpliwie stanowi wielki atut  albumu „Sonatas”.

I na koniec piękna dokumentacja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. W sześciopłytowej serii zaprezentowano najciekawsze nagrania konkursowe, wśród których znalazły się występy wszystkich laureatów konkursu. Niektóre z prezentowanych w serii utworów mają tu swoją światową premierę fonograficzną. Celem tej nowej inicjatywy kulturalnej jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX wieku. Konkurs ma szczególnie przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Nie mniej ważnym zadaniem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów.

 

 

Dionizy Piątkowski