Nic tak nie uspokaja i relaksuje w upalne dni, jak fortepianowa pianistyka. I to zarówno ta budowana jazzową improwizacją, jak i ta z  klasycznym brzmieniem. Ciekawy i ważny zestaw przygotowała DUX Recordings proponując nagrania „klasyki” fortepianowej w wirtuozerskich interpretacjach. Koncepcja artystyczna „Momentum” – nowej płyty fran­cuskiej pianistki Blandine Waldmann opiera się o swoisty dialog tradycji z nowoczesnością. Dialog prowadzony jest w przestrzeni rozpościerającej się pomię­dzy muzyką słynnych „ Obraz­ków z Wystawy” Modesta Musorgskiego, klasyczną formą brahmsowskich wariacji i miniatur, a muzyką absolutną „9. Sonaty Fortepianowej” Alexandra Skriabina, której zagęsz­czony język chromatyczny śmiało zmierza już ku granicom tonalności. Blandine Waldmann jest absolwentka belgijskiej Koninklijk Conservatorium Brusse, laureatką licznych międzynarodowych konkursów i uczestniczką wielu kursów mistrzowskich; koncertuje  występując w najsłynniejszych salach koncertowych świata, i zachwyca słuchaczy znakomitą techniką i świetną, emocjonalną, muzykalnością.

Bronisława Kawalla to wybitna pianistka i pedagog, mistrzyni interpretacji bachow­skich (laureatka I nagrody na Między­narodowym Konkursie Bachowskim w Waszyngtonie w  1975 roku). Jej album „Chopin”  jest reedycją płyty z 2001 roku i zawiera interpretacje  „Mazur­ków”,  „Nokturnów” ,  „Wariacje B-dur na temat „Je vends des Scapulaires” oraz „Andante spianato” i „ Wielki Polonez Esdur”. op. 22.  Natomiast wybitnie uzdol­niona pianistka Aleksandra Hortensja Dąbek to laureatka licznych konkursów muzycznych na całym świecie. Teraz  albumem „Chopin/Schumann” przedstawia swoje interpretacje muzyki romantycznej; jedno z największych dzieł w literaturze pia­nistycznej – „Karnawał“  Roberta Schu­manna oraz wybór chopinowskich nokturnów i polonezów. Równie interesujący jest album „Selected Works” prezentujący kompozycje wiedeńskiego kompozytora Hugo Reinholda – absolwenta klasy for­tepianu u Juliusa Epsteina oraz kompozycji pod kierunkiem samego Antona Brucknera. Jeszcze w czasie studiów uzyskał presti­żową Nagrodę im. Beethovena za swoją „Suitę”  na fortepian i orkiestrę smycz­kową. Wiele lat był profesorem w wiedeń­skiej Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst, gdzie wykształcił wielu wybitnych pianistów. Jego twórczość kompozytorska, dziś w dużej mierze zapomniana, obejmuje kilkanaście cykli utworów fortepianowych, pojedyncze dzieła na orkiestrę smyczkową, muzykę kameralną z udziałem skrzypiec lub wiolonczeli oraz kilka zbio­rów pieśni solowych i chóralnych. Na tej płycie prezentujemy wybór najciekaw­szych utworów przeznaczonych na duet – skrzypce i fortepian w brawurowej interpretacji Aleksandry Milcarz ( fortepian) i  Tomasza Bolsewicza (skrzypce).

Dionizy Piątkowski