Era Jazzu przedstawia kolekcjonerskie wydawnictwo „Komeda on records”- pierwszą, ważną próbę usystematyzowania rozleglej twórczości Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego.  Autorem książki jest Dionizy Piątkowski, biograf Komedy oraz autor monografii „Czas Komedy”. Kompleksowe kompendium obejmuje życie, muzykę i czas Komedy, kompletną dyskografię (oryginalne okładki, składy i kompozycje), prawie trzysta płyt komedowskich oraz filmografię i bibliografię Komedy. Nagrania, filmy oraz publikacje przedstawiono chronologicznie uwzględniając (znaną lub domniemaną) datę edycji. „W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji o Komedzie, artysta stał się „modnym” kompozytorem a dzisiaj dyskografia nagrań Komedy jest imponująca – mówi autor Dionizy Piątkowski.  I to nie tylko poprzez wznawiane i odnajdywane archiwalne nagrania artysty, ale przede wszystkim poprzez włączanie kompozycji Komedy do kanonu jazzowych standardów i realizację albumów przez innych artystów. To rozległa biblioteka nagrań Komedy ( jako wykonawcy i jako kompozytora) pozwoliła uszeregować dyskografię płyt, jakie autorsko nagrał pianista-kompozytor Krzysztof Komeda-Trzciński oraz ukazać ogrom komedowskich nagrań, jakie powstały w projektach innych artystów”.

Oficjalna, autorska dyskografia Krzysztofa Komedy obejmuje zaledwie kilkanaście płyt, które ukazały się za życia artysty i które są dokumentem koncertowych prezentacji zespołów Komedy, zapisem nagrań radiowych oraz zwartymi  koncepcjami kompozytora lub rejestracją muzyki filmowej. W opracowaniu i komentarzach „Komeda on records” ujęto  także nagrania i wydawnictwa skrywane dotąd w prywatnych archiwach oraz w studiach nagraniowych i taśmotekach radia. To właśnie te płyty stworzyły sporą dyskografię okolicznościowych wydawnictw oraz kompilacji. Nieograniczoną jest ogromna płytoteka uwzględniającą wydawnictwa, które powstały z inspiracji muzyką oraz kompozycjami Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. Szczególnie ważny stał się wybór płyt zrealizowanych ( i wydanych) w Polsce oraz nagranych przez polskich artystów. W kompendium przedstawiono także zestaw ważnych i charakterystycznych nagrań komedowskich zrealizowanych przez wybitnych muzyków jazzu i muzyki rozrywkowej. Wydawnictwa uszeregowano według daty edycji, co pozwoliło uchwycić chronologię premier płyt, filmów i książek oraz wiele wznowień i reedycji, wydań „pirackich” czy formalnie nie odnotowanych dotąd publikacji. Informacje faktograficzne o płytach Dionizy Piątkowski opatrzył autorskim komentarzem, który jest tutaj subiektywną opinią entuzjasty i kolekcjonera muzyki Krzysztofa Komedy.

Na początku lat dziewięćdziesiątych przygotowałem  „ Czas Komedy ” – jedną z pierwszych, zwartych publikacji na temat Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego oraz polskiego jazzu – wyjaśnia Dionizy Piatkowski. Wdawało mi się wtedy, że tą zamykam książką pewien ważny etap historiografii jazzu w Poznaniu  a zwłaszcza biograficznych wątków jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. W publikacji sprzed ćwierćwiecza znalazły się fotografie dokumentujące historię jazzu, jej nieznane epizody”. Polscy muzycy ( nie tylko jazzowi) z lubością oraz kreatywnym zaangażowaniem włączają kompozycje Krzysztofa Komedy do swoich prezentacji a lista ta jest imponująca. Także w repertuarze muzyków spoza Polski pojawiają się kompozycje Komedy, ich autorskie interpretacje a nawet całe projekty komedowskie ( od „Zatoczki” australijskiego saksofonisty Adama Simmonsa i „Komeda Project” Dani Perez Trio po nagrania pop-music, rocka i alternatywnej elektroniki).  W wiarygodnym portalu dyskograficznym Discogs, hasło „komeda” pojawia się ponad tysiąc trzysta razy a „rosemary’s baby” odnotowano na płytach ponad trzy i pół tysiąca razy ! W popularnej wyszukiwarce Google  hasło „komeda” ma prawie 4 miliony linków, a „rosemary’s baby” ponad dwa miliony razy. Liczby te świadczą nie tylko o ogromnej popularności polskiego artysty i jego kompozycji, ale wskazują niekończącą się listę nagrań, płyt, interpretacji, pomysłów i projektów związanych z Komedą.

Dionizy Piątkowski