Krzysztof Penderecki   uważany jest za jednego z największych, choć kontrowersyjnych twórców XX wieku. Jako kompozytor i dyrygent rozsławił polską muzykę na całym świecie. Wzbogacił kulturę, wytyczając nowe kierunki i tendencje. Rozległa twórczość Pendereckiego to przykład syntezy języka awangardy i tradycji. Szerokie horyzonty, wiedza i różnorodność zainteresowań kształtują specyficzny i niepowtarzalny klimat jego muzyki. Przyznana wybitnemu polskiemu kompozytorowi nagroda Grammy spowodowała, że muzyka Krzysztofa Pendereckiego  nabrała jeszcze mocniejszego wigoru i stała się obiektem powszechnego zainteresowania.

W twórczości Krzysztofa Pendereckiego wiolonczela zajmuje miejsce szczególne, jest przecież główną bohaterką licznych kompozycji kameralnych i orkiestrowych tego wybitnego kompozytora. Album „ Utwory Kameralne Vol. II Violoncello Totale „ to kontynuacja serii wydawniczej dokumentującej utwory kameralne Krzysztofa Pendereckiego. Teraz  w całości poświęcona wiolonczeli, występującej jako instrument solowy oraz w poszerzanym składzie. Kolejne kompozycji prezentowane na nagraniu znakomicie ilustrują bogactwo twórczości artysty, który w wieloletnim procesie poszukiwania i doskonalenia swojego muzycznego języka sięgał zarówno po środki awangardowe jak i pochodzące z dawnych epok. Usłyszymy zatem pełne sonorystycznych eksperymentów Capriccio per Siegfried Palm, nawiązującą do tradycji baroku i romantyzmu Suitę, kompozycje wirtuozowskie oraz liryczne Agnus Dei, słowem pełną paletę wiolonczelowego artyzmu i wyrazu. Wszystko w pełnym koncentracji wykonaniu Jakoba Spahna, niezwykłego, młodego niemieckiego wiolonczelisty, któremu w utworach kameralnych towarzyszą najznakomitsi polscy wirtuozi tego instrumentu.

Płyta „Concerto Per Viola (sassofono) ed Orchestra, Concerto Per Violino Solo ed Orchestra No. 2 Metamorphosen“ to kolejny dokument z cyklu nagrań koncertów Krzysztofa Pendereckiego pod batutą samego kompozytora. Skomponowany w 1983 roku Koncert na altówkę to swego rodzaju rekordzista w kategorii transkrypcji. Na płycieConcerto Per Viola (sassofono) ed Orchestra, Concerto Per Violino Solo ed Orchestra No. 2 Metamorphosen usłyszeć go można w wersji na saksofon, przygotowanej przez Pawła Gusnara. Użycie saksofonu, obdarzonego ogromnymi możliwościami brzmieniowymi, nadaje intrygującego, niepowtarzalnego kolorytu zarówno odcinkom o charakterze toccatowym czy recytatywnym, jak i śpiewnym frazom cantabile, zaskakując gdzieniegdzie quasi-jazzowymi konotacjami. Nadany II koncertowi skrzypcowemu podtytuł Metamorfozy jest adekwatny do długiej historii powstawania koncertu (1992-1995), gdzie pierwsza próba z Anne-Sophie Mutter zdecydowała o tym, by rozszerzyć formę allegra sonatowego o różne tematy liryczne, aby wzbogacić estetykę wirtuozowskiego dzieła. Z owego niedosytu liryzmu wynikł ostatecznie całościowy charakter utworu będącego w dorobku Pendereckiego jedną z najciekawszych reinterpretacji tradycyjnej kategorii muzycznego piękna.

Concerto Per Viola (sassofono) ed Orchestra, Concerto Per Violino Solo ed Orchestra No. 2 Metamorphosen“  – kolejna płyta z cyklu nagrań koncertów Krzysztofa Pendereckiego pod batutą samego kompozytora. Album zawiera dwa koncerty na bodaj najrzadziej stosowane przez Pendereckiego instrumenty solowe – fortepian oraz trąbkę, w wykonaniu bardzo młodych i nadzwyczaj interesujących polskich wirtuozów. „Concertino na trąbkę i orkiestrę” to jedno z najnowszych (2015) dzieł kompozytora  a prezentowane tu wykonanie jest jego drugim nagraniem studyjnym. Napisane z myślą o węgierskim wirtuozie Gáborze Boldoczkim, bardzo wymagające technicznie „Concertino” zawiera też bardzo nośne wątki liryczne, a nawet pewne elementy performatywne – nie jest więc utworem wyłącznie wirtuozowskim. Podobnie, jak podniosły, dramatyczny, koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie”, którego historia powstania wiąże się z wydarzeniami 11 września 2001 roku. Jeszcze inny charakter niesie pełen zadumy i klasycznych odniesień „Koncert podwójny” na skrzypce i wiolonczelę, będący twórczą transkrypcją „ Koncertu podwójnego” z udziałem skrzypiec i altówki.

Dionizy Piątkowski