Niezwykle ekspansywna oficyna wydawnicza DUX  Recordings  dostarcza nam – od ponad 25 lat–znakomite nagrania dokumentujące niezwykle precyzyjnie polską scenę muzyki klasycznej i współczesnej  oraz jazzu. Każdego miesiąca ukazuje się kilka nowych tytułów, dokumentujących zarówno wyjątkowe dzieła współczesne, jak i wybitne interpretacje muzyki wielkich kompozytorów minionych epok. W najnowszej ofercie znalazły się albumy, które w symboliczny sposób charakteryzują specyfikę repertuarową DUX Recordings oraz – zdaje się – także upodobania artystyczne twórców oficyny : Małgorzaty Polańskiej i Lecha Tołwińskiego.

 „Muzyka nam bliska” to album zrealizowany przez kieleckiego klarnecistę Mariusza Barszcza, znanego z ciekawych projektów realizowanych  m.in. wraz ze Świętokrzyskim Kwintetem Dętym, Kieleckim Trio, kameralną formacją Animato, zespołem Alla Vienna czy Brillante Duo. W roku 2015 Mariusz Barszcz zrealizował doskonały album „Polska muzyka klarnetowa XX wieku” z interpretacjami utworów skomponowanych m.in. przez Stefana Kisielewskiego, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Album „ Muzyka nam bliska/Music Close To Us” przygotowano także z myślą o dominującej roli klarnetu, instrumentu o nie­zwykłych możliwościach technicznych i wyrazo­wych. Obecny jest przecież w składach orkiestr i zespo­łów, a barwą , nieco ciemną, modulowaną, głęboką, przywodzi na pamięć brzmienia rom­skich i żydowskich kapel, wędrujących z muzyką po europejskim kontynencie. Wyrazistość brzmie­nia klarnetu zachęcała od dawna wielkich kom­pozytorów do powierzania mu ważnych ról, do eksperymentowania z jego barwą, możliwościami technicznymi i współbrzmieniem z innymi instru­mentami. Mariusz Barszcz prezentuje tutaj kilka spotkań z klarnetem w różnych odsło­nach, w wykonaniu i interpretacji towarzyszących mu doskonałych artystów ( m.in. Piotr Saciuk– fortepian, Jerzy Mądrawski – akordeon i Małgorzata Skorupka– skrzypce)

Wybitny polski pianista, aranżer i kompozytor Krzysztof Herdzin po raz kolejny odsłania swe „klasyczne” oblicze prezentując dwa koncerty na orkiestrę z zupełnie nietypowym zestawieniem instrumentów solowych, wszystko w klasycznych, trzyczęściowych formach. Concerto & Concertino  nagrane przez Katarzynę Budnik (altówka), Pawła Gusnara (saksofon), Krakowskie Trio Stroikowe oraz Elbląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją kompozytora, który znakomicie operuje klasycznymi środkami, ze swobodą nawiązując do stylistyki impresjonizmu, ekspresjonizmu, czy neoklasycyzmu. Krzysztof Herdzin ( jako kompozytor) nie ukrywa swych inspiracji muzycznych, które koncentrują się w obszarach, gdzie króluje Ravel, Debussy, Poulenc, Szostakowicz, Rachmaninow, Grażyna Bacewicz, czy Tansman. To muzyka z lekko rozszerzoną tonalnością, oddziaływająca na wyobraźnię przy pomocy sugestywnych „obrazów” dźwiękowych. Być może jedna z ważniejszych, klasycznych prac polskiego jazzmana i kompozytora.

Choral Works”  Juliusza Łuciuka  to projekt obejmujący serię nagrań, których ideą jest przybliżenie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych. Album „Choral Works” nagrany przez Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod kierunkiem Janusza Siadlaka jest zbiorem niepublikowanych dotąd nagrań utworów chóralnych tworzonych na przestrzeni prawie sześćdziesięciu lat działalności kompozytorskiej Juliusza Łuciuka. Specjalnie z myślą o tym albumie Juliusz Łuciuk przygotował także „Kołysankę o kołysce” do słów K.I.Gałczyńskiego ale znalazły się tutaj także  słynne „Dzikie wino”, Missa gratiarum actione”, „ Hymnus de Caritate”, „ Suita Maryjna” z tekstem ks. Jana Twardowskiego, „ O, ziemio polska” z tekstem Jana Pawła II, „ Oremus pro Pontifice Joanne Paulo Secundo”, czy  „ Sonet słowiański IX „ na chór mieszany i tekstem Karola Wojtyły.

Orkiestra Symfoniczna Filharmionii im. Mieczysława Karłowicza zrealizowała album z jedyną klasyczną symfonią swego patrona. Wydarzenie to tym ciekawsze, że zrealizowane w technice SACD nagranie jest pierwszym, które wspólnie ze szczecińskimi filharmonikami przeprowadził maestro Rune Bergmann, zafascynowany twórczością Karłowicza, znanego z energii, żywiołowości i niekonwencjonalnego podejścia do pracy,. Wybór „Odrodzenia” nie jest przypadkowy:  kompozycja ta bowiem, znakomicie obrazując całe spektrum emocji i stanów ducha towarzyszących nam w kluczowych momentach życia, w swoisty sposób znajduje także odzwierciedlenie w bogatej historii orkiestry i jej miasta. Niejednoznaczność programowa i emocjonalna symfonii powoduje, że poprawne jej wykonania mogą mieć nawet diametralnie różny charakter. Mieczysław Karłowicz  to obok Karola Szymanowskiego jeden z najwybitniejszych kompozytorów Młodej Polski. Za utwory najbardziej charakterystyczne dla jego twórczości powszechnie uważa się poematy symfoniczne, których konwencja bardziej odpowiadała kompozytorowi niż forma tradycyjnej symfonii. Dwa spośród sześciu poematów ukazały się także w DUX Recordings na płycie „ Karłowicz- Philharmonic Szczecin” nagranej przez Bartłomieja Nizioła oraz Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie. Teraz kolejna odsłona  szczecińskich filharmoników z muzyką Mieczysława Karłowicza.

Klasycznym wydawnictwem jest zestaw pieśni (dwa cykle kompozycji na głos z fortepianem) Roberta Schumanna, które wybitny kompozytor przygotował w 1840 roku. Rok 1840 w odniesieniu do kompozytorskiej spuścizny Roberta Schumanna potocznie określany jest mianem „roku pieśni”, bo to właśnie wtedy Schumann skomponował znaczną część pieśni na głos z fortepianem. Data 1840 jest przełomowa dla kompozytora także z innego powodu: po wielu, przynoszących wyłącznie fortepianowe dzieła latach, Schumann w końcu przełamuje swoistą rutynę i wykazuje zainteresowania szerszym spektrum gatunkowym. „Liederkreis, Op.39” i „Dichterliebe, Op.48”  obfitują w wiele bardzo znanych pieśni, jak choćby pochodząca z „Liederkreis”, słynna „Noc księżycowa”. Album przygotował tenor Leszek Świdziński, któremu towarzyszy pianistka Zofia Antes.

Dionizy Piątkowski