Album „ Głos płaczu mego” to muzyka sprzyjająca kontemplacji okresu Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia w liturgii prawosławnej. Szlachetne brzmienie chóru a capella w połączeniu z prostotą materii dźwiękowej  jest ukojeniem dla słuchacza każdego wyznania. Chór Muzyki Cerkiewnej Varslavia, mimo zaledwie kilkuletniej obecności na estradach, ma na swoim koncie sukcesy na krajowych i międzynarodowych festiwalach muzyki cerkiewnej. Zespołem Muzyki Cerkiewnej kieruje Miłosz Bogić. Na płycie „The Sound of My Weeping”  prezentuje zbiór pieśni i psalmów kompozytorów polskich, rosyjskich, serbskich i ukraińskich działających zarówno w XIX i XX wieku, jak i w czasach współczesnych. Jest to przekrojowe spojrzenie na muzykę cerkiewną, która oprócz oczywistego przesłania duchowego niesie artystyczne doznania.

Dionizy Piątkowski