Już po raz dwudziesty pierwszy odbędzie się w Kielcach  „Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Festival” ( 21-14.09.2023). Jak przy okazji każdej edycji program imponuje prezentacjami, które stanowią o skali oraz prestiżu kieleckiej imprezy. Po raz pierwszy w  Kieleckim Centrum Kultury przedstawiony zostanie spektakl  „Komeda- Nim wstanie dzień”. To muzyczno-teatralne widowisko łączące koncert jazzowy z obrazem. Wraz z mistrzowską grą aktorską, kompozycjami Krzysztofa Komedy, nowoczesnymi efektami graficznymi oraz wizualizacjami przedstawia fabularyzowane życie wybitnego, poznańskiego muzyka i kompozytora. „Nim Wstanie Dzień” to także jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo, wykonywanej przez kwartet jazzowy (trębacz Adam Kawończyk, multiinstrumentalista Oleg Dyyak, gitarzysta Piotr Domagała  i basista Krzysztof Witkowski).  Ekspresyjny mono­dra­m – bazu­jący na doku­men­cie i lite­rac­kiej fik­cji – oraz sugestywna gra aktor­ska  Michała Koseli (absol­wenta Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Teatral­nej we Wro­cła­wiu i aktora Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu) tworzą nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty.

Zróżnicowana oferta koncertowa obejmuje nie tylko nowoczesny, elektroniczny duet Skalpel, ale także kwartet Yazz Ahmed, czołowej trębaczki nowego pokolenia. W stylistykę nowoczesnej improwizowanej muzyki wpisuje się  oktet Marka Pospieszalskiego, nadziei polskiego jazzu (Jazz Forum) i bohatera Jazzowej Płyty Roku (Grand Prix Melomani). Znakomita wokalistka  Doroty Miśkiewicz  wraz z gitarzystą Toninho Horta – ikoną brazylijskiej bossa-novy przeniesie słuchaczy w świat pogodnej, melancholijnej jazzowej, latynoskiej ballady. Gwiazdami festiwalu są weterani polskiego jazzu: legendarny Jan Ptaszyn Wróblewski (przedstawi swój kultowy kwartet) oraz Kielczanin, laureat jazzowej Grammy Award, Włodek Pawlik. Era Jazzu jest od wielu partnerem festiwalu.

Dionizy Piątkowski