Wielcy klasycy w nieskazitelnych interpretacjach to  hasło najnowszych nagrań oficyny DUX Recordings. Pojawia się Henryk Mikołaj Górecki, awangardzista Charles Ives, Sergiusz Rachmaninoff, Karol Szymanowski, Robert Schumann…

Prezentowanych na płycie „ Piano Music” kompozytorów – Jana Ekiera i Karola Szymanowskiego – łączyła fascynacja muzyką Chopina, a także inspiracja polską muzyką ludową, zwłaszcza folklorem góralskim. Wpływ Karola Szymanowskiego na cało­kształt muzyki polskiej był nie do przecenienia i odznaczył się również we wrażliwości arty­stycznej Jana Ekiera.  Teraz kompzycje oby wybitnych polskich artystów z „chopinowską manierą” brawurowo interpretuje Wojciech Pyrć – absolwent Uni­wersytetu Muzycznego w Warszawie, laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W jego wykonaniu piękne miniatury fortepianowe Jana Ekiera oraz dzieła Karola Szymanowskiego ( w tym zagrana z gracją arcytrudną i rzadko wykonywaną „Fantazję C-dur op. 14”).

Kwartet Dafó  (Justyna Duda – skrzypce, Danuta Augustyn- skrzypce, Aneta Dumanowska-altówka i  wiolonczelistka Anna Armatys) to  pierwszy w Polsce żeński kwartet smyczkowy, który zafascynowany jest  wykonywaniem polskiej muzyki współcze­snej i kameralnej. Stąd w repertuarze słynny „ III Kwartet op. 67 …pieśni śpiewają” Hen­ryka Mikołaja Góreckiego. W odbiorze utworu przeważa roz­poznawalny kompozytorski styl Góreckiego, głęboko emocjo­nalny, introwertyczny, oszczędny, a przy tym niezwykle poruszający. Nawiązanie w tytule do pieśni nie jest przypadkowe – kategoria cantabile, w połączeniu z to dra­matyczną, to rzewną i melancholijną nar­racją sprawia, że Kwartet staje się swego rodzaju kameralnym echem  słynnych „III Symfonii Pieśni Żałosnych” wybitnego polskiego kompozytora.

Nie bez powodu najnowsza płyta fran­cuskiego pianisty Jean-Claude Henriota poświęcona jest w całości muzyce Roberta Schumanna. Artysta uważa go bowiem za pierwszego kompozytora, który zgłębił muzyczne obszary odkryte przez Beethovena. Poprzez precyzyjną i wraż­liwą interpretację dzieł obu kompozyto­rów, pianista oddaje się poszukiwaniom pięknego dźwięku jako odzwierciedlenia mowy i przekraczania jej. Prezentowane na płycie utwory zróżnicowane są pod względem stylistycznym, formalnym i nastrojowym. Zbudowane na zasadzie kontrastów „Kreisleriana”, napisane pod wpływem spotkań z Chopinem i nawiązujące do literackiej twórczości E.T.A. Hoffmanna, stanowią przeciwień­stwo zarówno mrocznych, uporządkowanych wedle całkowicie odmiennej zasady „Nachtstucke”, jak i pochodzących z ostatniego roku twórczości „Geistervarationen” charakteryzujących się z kolei prostotą, spokojem, refleksyjnością.

„ All-Night Vigil” Sergiusza Rachmaninoffa to starannie dobrane brzmie­nia o dyskretnej, nowoczesnej harmonii, które znakomicie oddają akustykę wschodnio-chrześcijań­skiej świątyni. Szczególnie kontrastują tu ze sobą i idealnie łączą się dźwięczne, krystaliczne rejestry głosów żeńskich z głosami męskimi, wśród których głębokie znaczenie mają, rzadko spotykane w zachodniej kulturze basy basso profondo.  Znakomite popisy wokalne (Agnieszka Rehlis mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor, Krzysztof Drugow- bas) doskonale współbrzmią z  Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej kierowanym przez Violettę Bielecką.

Charles Ives w  swoich kompozycjach śmiało nawiązywał do idei transcendentalistów a jego „flagowa”, 4-częściowa sonata fortepianowa „Con­cord Sonata” jest, poświęcona)  „czterem mądrym ludziom z Concord“ – ważnym przedstawicielom tego nurtu. Za życia kompozytora  „Concord Sonata”  uznawana była za niemal niewykonalną, rzadko rejestrowana. Zadania tego podjął się pianista specjalizujący się w wykonawstwie muzyki XX i XXI wieku Daniel Brylewski, laureat międzynarodowych konkursów muzyki współczesnej, któremu towarzyszą Paulina Ryjak ( altówka) oraz Carolin Ralser ( flet poprzeczny). To pierwsza w Polsce rejestracja oraz prezentacja  tego znamienitego projektu Charlesa Ivesa !

Dionizy Piątkowski