Albumy solistów-wirtuozów (Radosław Sobczak„ Piano Works” oraz „Piano Music”, Reminiscence of the Future: Sonatas for accordion” – Adam Maksymienko), kolekcja rumuńskiej awangardy XX wielu (Octavian Nemescu – “Apokatastasis” i Corneliu Dan Georgescu- „Model Miortic”  oraz zestaw światowej i polskiej klasyki to oferta jesienna prężnie działającego domu wydawniczego DUX Recordings.

Słynny festiwal Musica Sacromontana przy­niósł współczesne prawykonanie wybitnego dzieła Józefa Zeidlera, duchowego patrona tej imprezy. Festiwal służy kontynuacji zamierzeń zakonu filipinów, którzy pragnęli ewangelizować poprzez szeroko pojętą propagację kultury. To dzięki ich staraniom już w XVII wieku powstała tam znakomita kapela, do Gostynia zjeżdżali najwybitniejsi kompozytorzy. Wielu z nich pisało utwory na zamówienie Zgromadzenia, ojcowie zapełniali też bibliotekę kopiami dzieł największych mistrzów. Płyta „Musica Sacromontana” dedykowana jest  Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu z okazji 350-lecia założenia pierwszego Oratorium w Polsce. Monumentalna  „Msza D-dur” zachowała się w zbiorach Die Bayerische Staatsbibliothek w Monachium i jest dziełem bardziej osobistym i naturalnym, gdzie prostota zyskuje cechy świadomego artyzmu. Brawurowe wykonanie i zestaw równie godnych artystów : Sinfonia Varsovia, Camerata Silesia, Jerzy Maksymiuk  jako czuwający nad wszystkim dyrygent oraz soliści : Aleksandra Kubas-Kruk sopran, Anna Radziejewska- mezzosopran, Karol Kozłowski – tenor, Jarosław Brek- bas i Anna Szostak, która przygotowała chór/ Zespół Śpiewaków Miasta Katowice.

Innym jest album „3 Sonatas For Violin and Harpsichord”  Jana Sebastiana Bacha zrealizowany przez znakomite instrumentalistki : skrzypaczkę  Aleksandrę Bryłę oraz klawesynistkę  Marię Banaszkiewicz-Bryłę. W twórczości Jana Sebastiana Bacha można wyodrębnić dwie grupy sonat skomponowa­nych na skrzypce oraz towarzyszący im klawe­syn. Pierwszą z nich stanowią utwory, gdzie klawesyn pełni wyłącznie rolę akompaniującą basso continuo. Do drugiej grupy zaliczyć można skrzypcowo­-klawesynowe dzieła, w których J.S.Bach defi­nitywnie zrywa z tradycją basso continuo, nadając obu partiom autonomiczne znaczenie. Do tej właśnie kategorii należy sześć sonat, z których pierwsze trzy zostały utrwalone na płycie DUX Recordings przez polskie instrumentalistki. Zastosowane tu przez J.S. Bacha nietypowe dla niego techniki kompozytorskie ukazują nieco odmienny – pozbawiony zwykłej powagi czy surowości – wizerunek kompozytora, co znakomicie zinterpretował duet Aleksandra Bryła i Maria Banaszkiewicz-Bryła.

W 40-tą rocznicę śmierci Wojciecha Łukaszewskiego – kompo­zytora, pedagoga, krytyka muzycznego, anima­tora kultury muzycznej Częstochowy ukazał się album „Pieśni Księżyca” przypominający  twórczość przedwcześnie zmarłego kompozytora. Zare­jestrowane na płycie utwory chóralne i wokalno-instrumentalne Wojciecha Łukaszew­skiego tworzą wycinek jego różnorodnego i bogatego dorobku kompozytorskiego. Twór­czość Łukaszewskiego odznacza się zróżnico­wanym wykorzystaniem środków techniki kompozytorskiej a utwory charak­teryzują się swobodnym posługiwaniem się różnymi technikami kompozytorskimi, wyróżniając się znakomitym warsztatem. Często mają charakter aforystyczny. Język muzyczny Łukaszewskiego przeszedł typową dla kompozytorów jego poko­lenia drogę ewolucji i rozwijał się od inspiracji neoklasycznych poprzez regulację sonorystyczną z wykorzystaniem technik aleatorycznych i swobodnie traktowanej dodekafonii aż do stopniowej redukcji języka dźwiękowego i poszukiwania wła­snych form wypowiedzi twórczej.

Musica Sacra 9 ” to kolejna płyta prezentująca dorobek kompozytorski Pawła Łukaszewskiego. Charakterystyczny język stylistyczny Łukaszewskiego, bliski jest takim artystom jak Arvo Pärt, John Tavener czy Mikołaj Górecki, a jednocześnie bardzo mocno nawiązuje do przed-nowożytnych tradycji renesansowej muzyki wokalnej i chorału gregoriańskiego. Kluczową motyw albumu stanowi cykl zatytułowany „Beatus vir”  skomponowany w latach 1996-2007. Tworzy go osiem pieśni przywołujących postacie  świętych (Wojciecha, Marcina, Stanisława , Jana z Dukli, Pawła, Antoniego, Zygmunta Szczę­snego-Felińskiego i Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Muzycznie rozśpiewany przez Chór Filharmonii Częstochowskiej” Collegium Cantorum” pod kierunkiem Aleksandry Zeman.

Dionizy Piątkowski