Jak daleko jest z jazzu do  współczesnej muzyki klasycznej ? Jak blisko stąd już do nowoczesnych brzmień i nastrojów ? Czy Krzysztof Penderecki lub Krzysztof Meyer są twórcami nowoczesnego nurtu, który nie poddaje się już żadnych stylistycznym klasyfikacjom ?Doświadczyłem tego przed laty realizując z muzykami jazzowymi projekt „ Penderecki…Jazz”. Teraz taka impresja nachodzi mnie gdy słucham – wydanych przez prężną oficynę DUX – nowych nagrań: Krzysztofa Meyera („ Trio Op. 90 Quintet Op. 66 „) oraz koncertów Krzysztofa Pendereckiego ( „ Concertos for Wind Instruments and Orchestra”  oraz „ Concertos For String Instruments and Orchestra”.

Krzysztof Meyer, jeden z najważniejszych współczesnych kompozytorów polskich, od początku edukacji muzycznej i twórczej kariery szczególnie interesuje się formami kameralnymi. Dwa utwory zarejestrowane na płycie przeznaczone są właśnie na małe składy, w których szczególnie wyraźnie przejawia się styl Meyera, łączący koncepcję narracji muzycznej z wyjątkową dbałością o harmonię. Obie kompozycje,  „ Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian” oraz „ Kwintet klarnetowy” nawiązują do twórczości kameralnej Johannesa Brahmsa. Nagrań dokonano z udziałem światowej klasy instrumentalistów: Eduarda Brunnera, z myślą o którym oba utwory były pisane, Ivana Monighettiego   i Pawła Giliłowa oraz Kwartetu Wilanów.

Na płycie  K. Pendereckiego “ Concertos for String Instruments and Orchestra” zawarte zostały skomponowane przez Krzysztofa Pendereckiego „Fonogrammi per flauto ed orchestra da camera”, “Capriccio per oboe e 11 archi” , “ Concerto per corno ed orchestra „Winterreise” “ oraz “Sinfonietta No.2 per clarinetto ed archi”. W nagraniach wzięli udział tak znakomici artyści tacy jak: Agata Kielar-Długosz, Arkadiusz Krupa, Kateřina Javůrková, a także Sinfonia Iuventus pod batutą samego Krzysztofa Pendereckiego. Natomiast na płycie  “ Concertos for String Instruments and Orchestra” uwiecznione zostały “ Capriccio per violino ed orchestra”, “Concerto per violoncello ed orchestra”, “Concerto per viola ed orchestra” oraz “ Largo per violoncello ed orchestra”. W nagraniach wzięli udział znakomici artyści tacy jak: Patrycja Piekutowska, Jakob Spahn, Ivan Monighetti, a także Sinfonia Iuventus pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i Macieja Tworka.

Dionizy Piątkowski