Niezwykle rozległą oraz ekspansywną jest norweska scena jazzowej pianistyki, która zdominowała dzisiejszy europejski jazz a liczne np. tria fortepianowe stanowią doskonały dokument kreatywności muzyków skandynawskich. Dokumentująca dzisiejszą scenę jazzową w Norwegii oficyna Losen Records wraz z rzutkim producentem Oddem Gjelsnesem   zbudowała ogromny katalog doskonałych, nowoczesnych oraz artystycznie ciekawych sesji, które nie tylko promują „Norwegian sound of jazz”, ale przede wszystkim przedstawiają artystów, którzy nie często pojawiają się na europejskich estradach. „Wydaje się, że istnieje niekończący się napływ nowych utalentowanych muzyków, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w Norwegii, ale także w wielu innych krajach- mówi  Odd Gjelsnes , w wywiadzie dla All About Jazz. Wszystkie te nowe nazwiska są nie tylko bardzo kompetentnymi i dobrymi muzykami, ale mają też odwagę i umiejętność miksowania różnych rodzajów muzyki i odnajdywania własnej drogi w jazzowej dżungli bez żadnych uprzedzeń ”.

Warto zatem zwrócić uwagę na takie osbowości dzisiejszego jazzu, jak  Audun Barsten Johnsen,  Dag Syver Arnesen, Olga Konkova Trio,  trio Mathisen/Hoff/Novak, Raf Ferrari Quartet, Mathilde Groos Viddal,  Thomas Dahl & Court, grupę Pericopes, Eivind Austad Trio, wokalistki Ninę Pedersen i Ainę Fridén, gitarzystę Christera Fredriksena, Knuta Riisnæsa, Jan Gunnar Hoff Trio, Dag Arnesen Trio, grupę Asmundsen & Co, weteranów norweskiego jazzu (Haakon Graf / Erik Smith / Per Mathisen trio), Ellen Bødtker & Jana Erika Volda, kwartet Hildegunn Øiseth, kwintet Erik Thormod Halvorsens  i wielu, wielu innych.

Album „Second Time’s the Charm”  trio norweskich muzyków  ( Geir Åge Johnsen – perkusja,  Fredrik Sahlander– kontrabas i pianista Bernt Moen) jest doskonałym przykładem “polityki” repertuarowej Losen Records i jej producenta. Z jednej strony promocja kompozycji norweskich artystów ( „The Intro”, „the Ballad” oraz ‘The Scenes” pianisty Bernta Moena), z drugiej strony brawurowe oraz impresyjne standardy ( „ Solar”, „ A Foggy Day”, „Bemsha Swing”, „Autumn Leaves”, „Giant Steps”)  wielkich jazzu : Monka, Gershwina, Coltrane’a…

 

The Norwegian jazz pianism scene, which dominates today’s European jazz, is extremely extensive and expansive, and numerous, for example, piano trios are an excellent document of the creativity of Scandinavian musicians. Documenting today’s jazz scene in Norway, Losen Records, together with the up-and-coming producer Odd Gjelsnes, has built a huge catalog of perfect, modern and artistically interesting sessions that not only promote the „Norwegian sound of jazz”, but above all present artists who do not often appear on European stages. „There seems to be an endless influx of new talented musicians who are successful not only in Norway, but also in many other countries,” says Odd Gjelsnes in an interview with All About Jazz. All these new names are not only very competent and good musicians, but they also have the courage and the ability to mix different kinds of music and find their own way in the jazz jungle without any prejudices. ” It is therefore worth paying attention to such personalities of today’s jazz as Audun Barsten Johnsen, Dag Syver Arnesen, Olga Konkova Trio, the Mathisen / Hoff / Novak trio (coming soon), Raf Ferrari Quartet, Mathilde Groos Viddal, Thomas Dahl & Court, the Pericopes group, Eivind Austad Trio, vocalists Nina Pedersen and Aina Fridén, guitarist Christer Fredriksen, Knut Riisnæs, Jan Gunnar Hoff Trio, Dag Arnesen Trio, Asmundsen & Co group, Norwegian jazz veterans (Haakon Graf / Erik Smith / Per Mathisen trio), Jan Erik Vold & Ellen Bødtker the Hildegunn Øiseth quartet, the Erik Thormod Halvorsens quintet and many, many others. The album „Second Time’s the Charm” by a trio of Norwegian musicians (Geir Åge Johnsen – drums, Fredrik Sahlander – double bass and pianist Bernt Moen) is an excellent example of the repertoire „politics” of Losen Records and its producer. On the one hand, the promotion of compositions by Norwegian artists („The Intro”, „The Ballad” and „The Scenes” of the pianist Bernt Moen), on the other hand, daring and impressionistic standards („Solar”, „A Foggy Day”, „Bemsha Swing” „Autumn Leaves”, „Giant Steps”) of great jazz: Monk, Gershwin, Coltrane …

 

Dionizy Piątkowski