Tomasz Stańko, wybitny polski trębacz jazzowy składa wspaniały hołd wybitnemu kompozytorowi realizując projekt „Litania: Music of Krzysztof Komeda”. To album, który staje się na dekady wzorcem interpretacyjnym oraz inspiracją dla „komedowskich” brzmień. To także historyczna sesja, w której udział wzięli dwaj muzycy zespołów Krzysztofa Komedy: trębacz Tomasz Stańko oraz szwedzki saksofonista Bernt Rosengren. Skandynawski Septet Tomasza Stańko w swym kreatywnej perfekcji, pięknie tworzenia oraz nowego odczytywania intencji kompozytorski Komedy przygotował album, który stał się jazzowym kanonem. To jest także określony manifest polskiego jazzu, która tym nagraniem obejmuje kilka dekad europejskiej i światowej tradycji jazzowej. Flagowy album Tomasza Stańko ( i oficyny ECM) ukazuje rolę Komedy dla rozwoju europejskiej odmiany jazzu, pokazuje także różnicę – w sposobie wyrazu, emocjonalności oraz kreacji – jaka zachodzi między europejskim a amerykańskim jazzem. „Komeda wciągnął mnie na dużą scenę. i zrozumiałem, że z takim składem wspaniałych muzyków wreszcie będę mógł mu to oddać –  mówił o genezie nagrania Tomasz Stańko. Zorientowałem się, że być może ja mu nic nie oddaję, tylko że to on, Komeda, po śmierci wciąga mnie na jeszcze większą scenę”.

 

Dionizy Piątkowski