Henry Purcell był jednym z najbardziej znanych angielskich kompozytorów muzyki barokowej. Był kompozytorem na królewskim dworze, organistą opactwa westminsterskiego a od roku 1682 jednym z organistów katedry królewskiej. Wśród jego  nowatorskich kompozycji znajdują się liczne ody, hymny, muzyka instrumentalna i klasyczna.  Często Henry Purcell uchodzi za brytyjskiego odpowiednika Mozarta. „ Suites For Harpsichord” odnoszą się do fascynacji  twórczością  wirginalistów angielskich ( „wir­ginał” to mniejsza odmiana klawesynu) z przełomu XVI i XVII wieku; była inspi­racją francuskiego stylu klawesynowego, który po kilkudziesięciu latach, już jako muzyka francuska, powrócił na Wyspy. Właśnie w  takiej dojrzałej formie został zaadopto­wany przez najwybitniejszego kompozy­tora Anglii. Henry Purcell, świadom źródeł tej muzyki, wzbogacił ją kolejnymi nawiązaniami do rodzimych tradycji muzycznych i własną oryginalną techniką kompozytorską.

Z  taką muzyczną materią wspaniale zmierzyła się wybitna klawesynistka Ewa Rzetecka-Niewiadomska. Jest absolwentką  Akademii Muzycznej  w Łodzi oraz Konserwatorium Muzycznego w Genewie, laureatką  Maestro al Cembalo  oraz Groux-Extermann.
Koncertuje jako klawesynistka i organistka, kameralnie i w orkiestrach, w Polsce i za granicą. Regularnie współpracuje z zespołem Atelier Baroque de l’Orchestre de la Suisse Romande, w duecie z flecistą Carlo Jansem jako zespół Duo Impetuoso i barytonem Hubertem Niewiadomskim tworząc Duo Polonais. Jej pasją są opery barokowe. Współpracowała z Teatrem Wielkim w Łodzi przy wszystkich produkcjach barokowych oper ostatnich lat, jak również z zespołem Cappella Genevensis, francusko-szwajcarską grupą specjalizującą się w wykonywaniu małych oper barokowych z pokazami multimedialnymi. Tym razem nadzwyczaj staranne interpretuje  osiem suit klawe­synowych Henry’ego Purcella,  przekonująco potwierdzają kunszt i estetyczną wartość tych, pełnych uroku i stylistycznych smaczków, kompozycji, które jednak z powodów pozamuzycznych, znalazły się na marginesie głównego nurtu dziejów muzyki.

Dionizy Piątkowski