Niezwykle prężna oficyna wydawnicza Chopin University Press ( Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie)  staje się doskonałym dokumentalistą ciekawych projektów realizowanych zarówno przez studentów , jak i pedagogów i gości  tej znamienitej uczelni. Spory katalog płyt uzupełniany jest nowymi projektami : od słynnego ‘Saxophone Varie” Pawła Gusnara po  cykl albumów z muzyką o tematyce sakralnej.

Ważnym zatem jest w tej kolekcji  jest album „Ars Paschalis”  zawierający pieśni pasyjne w opracowaniu Cezarego Kundy, zarejestrowane przez zespół wokalny Pro Opere  kierowany przez Ewę Barbarę Rafałko i  znakomitego organistę Jana Bokszczanina. Cezary Kunda twórca sięgnął po utwory reprezentujące rozmaite techniki kompozytorskie stosowane w odległych od siebie epokach. Pochodzące ze  „Śpiewnika Kościelnego” ks. Jana Siedleckiego utwory sakralne dotyczą liturgii Wielkiego Postu i Wielkanocy, a łączy je specyficzny klimat, piękno i subtelność. Misterium Męki Pańskiej i Tajemnica Zmartwychwstania od zawsze stanowią źródło inspiracji dla wielu wybitnych twórców, owocując poruszającymi w wymiarze artystycznym i duchowym dziełami w postaci oratoriów, kantat, mszy wielkanocnych i pieśni wielkopostnych. Nieustannie muzyka pasyjna stanowi wielkie wyzwanie dla rozlicznych kompozytorów, wciąż poszukujących nowych środków wyrazu dla religijnych treści, a częstym przedmiotem muzyczno-duchowego przekazu jest właśnie Ars Paschalis. Niniejszy album to zamknięta forma, w której instrumentalne fragmenty znakomicie uzupełniają śpiewane przez chór, nasycone smutkiem, tajemnicą i nadzieją, przejmujące pieśni.

Równie ciekawy  jest album „AVE” zawiera utwory chóralne o tematyce sakralnej autorstwa Aldony Nawrockiej. Warszawska kompozytorka, pianistka, improwizatorka i pedagog, ma w dorobku zarówno utwory fortepianowe, orkiestrowe i chóralne, jak kompozycje elektroakustyczne, a nawet piosenki i utwory instrumentalne skierowane do najmłodszych odbiorców. Szerokie spektrum twórczości artystki obejmuje też współpracę z teatrem i muzykę tworzoną do spektakli tanecznych i baletowych. Utwory Aldony Nawrockiej prezentowane są podczas wielu prestiżowych festiwali nie tylko w Polsce, ale także w Europie przez tak znakomite składy jak Chór Camerata Silesia, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis czy Chór Wileński Jauna Musica.  Ale album „AVE” to także pierwsza monograficzna płyta Aldony Nawrockiej, która ukazuje jeden z najważniejszych nurtów twórczości kompozytorki, jakim są odzwierciedlające indywidualne podejście artystki do sfery duchowości oraz  sakralne utwory chóralne. Materiał nagrany został przez jeden z wiodących krajowych zespołów wokalnych specjalizujących się w muzyce współczesnej, Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Wiele z zamieszczonych na  płycie kompozycji nagradzano  podczas krajowych i międzynarodowych konkursów kompozytorskich.

Dionizy Piątkowski