6o lat temu, 3 października 1956 roku doszło do połączenia Zakładu Nagrań Dźwiękowych „Polskie Nagrania” oraz Fabryki Płyt Gramofonowych „Muza” co zapoczątkowało dzieje firmy „Polskie Nagrania – Muza”.W katalogu „Polskich Nagrań” znajduje się m.in.seria „Polish Jazz”, kroniki festiwalu Jazz Jamboree oraz autorskie albumy polskich muzyków jazzowych.

Początki wytwórni sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Rodzimą fonografię reprezentowała od 1920 roku firma „Odeon”, w której siedzibie po wojnie ulokowano Polskie Zakłady Fonograficzne – zalążek Polskich Nagrań. Rok 1953 przyniósł zmiany, w wyniku których powstały Zakłady Nagrań Dźwiękowych przy ul. Długiej 5 i Fabryka Płyt Gramofonowych „Muza” przy ul. Płockiej 13. Nastąpiła wtedy także technologiczna zmiana – rozdzielenie procesu wytwarzania płyt.Zakład Nagrań Dźwiękowych zajmował się nagraniami na taśmie magnetofonowej oraz przygotowywaniem materiału potrzebnego do produkcji płyt, natomiast Fabryka Płyt Gramofonowych „Muza” wykonywała matryce i prasowała płyty. W 1955 roku Zakład Nagrań Dźwiękowych przemieniony został na Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania”. Rok później wchłonięta została Fabryka Płyt Gramofonowych i stąd dopiero 3 października 1956 roku uznać należy za początek istnienia „Polskich Nagrań” z kogutkiem w logotypie. Od 2015 roku katalog  „Polskich Nagrań” jest pilotowany przez Warner Music Poland.

Dionizy Piątkowski