Scott Joplin (24.11.1868 -1.04.1917)- jeden z najciekawszych twórców pra-ery jazzu, pianista i kompozytor silne synkopowanych melodii fortepianowych, określanych jako „ragtime”. Urodził się już jako „wolny obywatel amerykański” , chociaż matka i ojciec byli ( do 1863 roku) niewolnikami. Ojciec szczególną uwagę poświęcał muzyce, a zwłaszcza edukacji syna.

Scott grał nie tylko na pianinie, ale także na kornecie w zespole Queen City Negro Band. Jako zdolny samouk przez kilka lat występował w knajpach St.Louis oraz jako akompaniator Texas Medley Vocal Quartet. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze , utrzymane w stylistyce ragtime’u , kompozycje (np. ”Please Say You Will”  oraz „ Picture Of her Face „ z 1985 roku ). Po przeprowadzce ( w 1905 r.) do Nowego Jorku zainteresował się nie tylko małymi formami kompozytorskimi ( ragtime’y, walce, piosenki) ale także większymi  formami estradowymi . Jest przeto Scott Joplin  autorem ragtime’owych oper  „Treemonisha” oraz „ A Guest Of Honour”. Ale największą popularność i miejsce w historii muzyki przyniosły mu ragtime’y „Maple Leaf Rag”, „Original Rag”, „Stoptime Rag”, „Solace” a nade wszystko – spopularyzowany w filmie ‘Sting” (1973) – charakterystyczny „The Entertainer”.

Dionizy Piątkowski