Wojciech Kilar ( 17.07.1932-29.12.2013) to najwybitniejszy kompozytor muzyki filmowej, klasycznej i sakralnej. Jego słynna „Missa pro pace”  przeniknięta jest nastrojem średniowiecznej muzyki kościelnej: przeważa w niej nastrój medytacji, kontemplacji i modlitewnego skupienia. Na pierwszy plan wysunięty został śpiew i tekst liturgiczny, dopełniony skromnym zestawem prostych środków techniki kompozytorskiej, co miało służyć świadomej archaizacji.

Wojciech Kilar skomponował „ Missa pro pace ”  w ciągu  zaledwie kilku miesięcy (od lipca 1999 do marca 2000 roku) a prawykonanie Mszy miało miejsce 12 stycznia 2001 roku w Warszawie. „Missa Pro Pace“  wydana przez DUX Recordings  jest kolejną dokumentacją wspaniałego działa Wojciecha Kilara. Tym razem wraz z Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka pojawiają się znamienici soliści : Joanna Woś – sopran, Małgorzata Walewska – mezzosopran, Paweł Brożek – tenor oraz Rafał Siwek – bas. Na pierwszy plan wysunięty został  zatem śpiew i tekst liturgiczny, dopełniony skromnym zestawem prostych środków techniki kompozytorskiej. Msza zbudowana została trady­cyjnie, z pięciu części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei, poprzedzonych organowym Introitus, przy czym kulminacja przebiegu muzycznego dzieła przy­pada w finałowym fragmencie ostatniego ogniwa – Dona nobis pacem. Domi­nujące zazwyczaj Credo i Sanctus w kompozycji Kilara są momentami wyciszenia i zadumy.

„Starałem się napisać 'Mszę’ możliwie skromną, ubogą w środki – mówił o kompozycji Wojciech Kilar –  nie będącą popisem wirtuozerii kompozytorskiej, ale próbą mojej interpretacji świętego tekstu. W moim pojęciu to nie jest wielka msza pontyfikalna, przebrana we wspaniałe szaty liturgiczne, w potężnej katedrze, ale msza odprawiana w skromnych zakonnych habitach, w jakimś odludnym klasztorze średniowiecznym”.

Dionizy Piątkowski