Kataloński pianista i kompozytor Marco Mezquida należy do tych europejskich wirtuozów, którzy z magii jazzu, impresyjnej melodyki i pogodności rytmów potrafi stworzyć brzmienie i nastrój wymykający się typowym, fortepianowym zachwytom. Co ciekawe, stylistyka muzyki granej i komponowanej przez Marco Mezquidę daleka jest od modnego, fortepianowego trendu „ECM sound” oraz rozleglej „Scandinavian touch of piano jazz”. Jego kreatywna muzyka zawiera w sobie zarówno wpływy  Keitha Jarretta, Billa Evansa i Paula Bleya, jak i Rachmaninowa i Schuberta, łączy różne gatunki, w tym jazz, a także oryginalne, autorskie podejście do Ravela, Handla czy Chopina; bawi się nastrojem flamenco czy popularnej muzyki latynoskiej ze szczególnym uwielbieniem dla stylistyki ( teraz także kreowanej w autorskim trio) łączącej jazz i flamenco.

Album „Talisman” zrealizowany w trio (Marco Mezquida – fortepian, Martín Meléndez – wiolonczela oraz Aleix Tobias – perkusja) jest wspaniałą wizytówką muzycznych aspiracji oraz kreacji kompozytora. Album przygotowany w oparciu o autorskie kompozycje Marco Mezquidy, w których słychać zarówno nastroje katalońskich melodyjek, rytmów flamenco, ale i nastrojowej, latynoskiej ballady. Trio jest w swojej ekspozycji niezwykle kreatywne, pogodne i zaradnie  łączy najróżniejsze, kulturowe inspiracje i pomysły poddając jest znakomitej, artystycznej integracji.

Marco Mezquida jest popularnym artystą a  The Association of Jazz Musicians and Modern Music of Catalonia  nagradza go rokrocznie ( w tym roku już po raz czwarty) prestiżowym tytułem  Muzyka Roku. Kataloński pianista  jest także utalentowanym kompozytorem oraz improwizatorem, a jego gra jest wyrafinowana, intensywna i błyskotliwa. Jego  gra oraz charakterystyczny i nowoczesny styl zjednują mu entuzjastów na całym świecie ( był gościem prestiżowych estrad np. Marciac Jazz Festival, Budapest Music Center, Conde Duque of Madrid, Jazzaldia, konwencji Jazzahead , San Francisco Jazz  Festival i Jazz in the Factory w Sao Paulo oraz znamienitych sal koncertowych np. Kölner Philharmonie czy ORF Auditorium w Wiedniu). Pojawiał się w recitalach solowych, z autorskimi grupami, z zespołami Giulia Valle Group, Raynald Colom Quartet i Albert Cirera Quartet, zapraszał do swoich projektów Lee Konitza i Billa McHenry’ego. Pianista doskonale odnajduje się w najróżniejszych konfiguracjach prezentując swój talent oraz muzykę poddawana inspiracjom jazzu, impresjonizmu, flamenco, przebojowej melodii oraz swobodnej improwizacji.

The Catalan pianist and composer Marco Mezquida is one of those European virtuosos who use the magic of jazz, impressionistic melodies and cheerful rhythms to create a sound and atmosphere that eludes typical piano delights. Interestingly, the style of music played and composed by Marco Mezquida is far from the fashionable piano trend „ECM sound” and the extensive „Scandinavian touch of piano jazz”. His creative music includes the influences of Keith Jarrett, Bill Evans and Paul Bley, as well as Rachmaninoff and Schubert, combines various genres, including jazz, as well as an original, original approach to Ravel, Handel or Chopin; he plays with the mood of flamenco or popular Latin music with a particular love for the style (now also created in his own trio) combining jazz and flamenco. The album „Talisman” recorded as a trio (Marco Mezquida – piano, Martin Melendez- cello and Aleix Tobias – drums) is a great showcase of the composer’s musical aspirations and creations. The album is prepared on the basis of Marco Mezquida’s original compositions, in which you can hear the moods of Catalan melodies, flamenco rhythms, and a romantic Latin ballad. The trio is extremely creative, cheerful and resourceful in its exhibition, combining various cultural inspirations and ideas, making it an excellent, artistic integration.

Dionizy Piątkowski