Być może jest to zbieg okoliczności albo artystyczne przeznaczenie, które laureatów Nagrody Ery Jazzu skupiło w zespołach, które określić można jako Era Jazzu All Stars.  Perkusista Adam Zagórski jest laureatem nagrodzonego w 2015 roku kwartetu Zagórski/Skowroński/Mucha/Tuźnik, gitarzysta Piotr Scholz otrzymał Nagrodę Ery Jazzu w 2017 roku, a  harmonijkarz Kacper Smoliński to nasz laureat z 2018 roku. Teraz wspólnie z basistą Damianem Kostką i saksofonistą Kubą Marciniakiem tworzą Weezdob Collective – kreatywne połączenie muzycznych indywidualności, które przyniosło spójny i oryginalny kolektyw improwizatorów-kompozytorów, jeden z najważniejszych zespołów, młodego polskiego jazzu i – bodaj najważniejszy – jazzowy zespół dzisiejszego Poznania.

Swój nowy zespół przedstawia także Dawid Kostka – laureat Nagrody Ery Jazzu 2016. Dawid Kostka jest już dzisiaj uznanym  wirtuozem jazzowej gitary. Podczas festiwalu Era Jazzu  zrealizował wraz amerykańskim wokalistą Vinx’em entuzjastycznie przyjęty Poznań Jazz Project oraz – jako laureat Nagrody Ery Jazzu – koncert z kwartetem legendarnego amerykańskiego saksofonisty Chico Freemana. Trio gitarzysty perfekcyjnie zaprezentowało się na galowym koncercie australijskiej wokalistki i pianistki Sarah McKenzie. To dość symptomatyczne i niezwykle budujące, gdy nasi laureaci stają się ważnymi osobistościami nowego, polskiego jazzu a Nagroda Ery Jazzu  jest swoistą przepustką do kariery.

Perhaps it’s a coincidence or artistic destiny, that the winners of the Era Jazzu Award have gathered in bands that can be described as the Era Jazzu All Stars. Drummer Adam Zagórski was part of the 2015 Award wining quartet Zagórski/Skowroński/Mucha/Tuźnik, guitarist Piotr Scholz received the Era Jazzu Award in 2017, and harmonica player Kacper Smoliński is our laureate from 2018. Now, together with bassist Damian Kostka and saxophonist Kuba Marciniak, they have formed Weezdob Collective – a creative combination of musical individualities that brought together a cohesive and original collective of improvisers-composers, one of the most important bands of the young Polish jazz and – perhaps the most important – of today’s Poznań jazz.

 Dawid Kostka , the winner of the Era Jazzu Award 2016, also presents his new band. Dawid Kostka is already a recognized virtuoso of jazz guitar. During the Era Jazzu festival, he performed an enthusiastically received Poznań Jazz Project alongside the American vocalist Vinx and – as a laureate of the Era Jazzu Award – a concert with the quartet of the legendary American saxophonist Chico Freeman. The guitarist’s trio also performed perfectly at the gala concert of the Australian singer and pianist Sarah McKenzie. It’s quite symptomatic and extremely rewarding when our winners become important personalities of the new Polish jazz and the Era Jazzu Award is a kind of a career pass.

Dionizy Piątkowski