Niezwykle ciekawy jesienny zestaw przedstawia prestiżowa DUX Recordings. Jak zwykle zróżnicowany katalog  obejmuje zarówno dzieła mistrzów, jak i nowatorskie debiuty. “Per Due Donne – Mezzo Esoprano” to specyficzny przewodnik historii teatru muzycznego, tutaj przedstawiony z perspektywy słynnych duetów, stanowiących często momenty węzłowe w dramatur­gii dzieła. Duet przynosi albo połączenie dwóch żywiołów w jedną harmonijną całość, albo zderzenie sił przeciwstaw­nych, a skrajności, jak wiadomo, przycią­gają się namiętnie. Taką opowieść wyśpie­wują dwie wspaniałe artystki: Katarzyna Oleś-Blacha i Monika Korybalska. Sopra­nistkę i mezzosopranistkę łączy szczególna relacja, jaka powstaje pomiędzy mistrzynią, nauczycielką akademicką i młodą adeptką sztuki wokalnej. Doskonałe porozumienie między śpiewaczkami słychać w każdym epizodzie muzycznego spektaklu, który płynnie przechodzi między nastro­jem dramatycznym a humorystycznym. „Per Due Donne” to efekt pracy mistrzyni i uczennicy – artystek, które łączy doskonałe muzyczne porozumienie. Katarzyna Oleś-Blacha to sopranistka koloraturowa, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie i pedagog tej uczelni. Kunszt wokalny doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i interpretacyjnych u znamienitych pedagogów i śpiewaków. Jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali wokalnych. Artystka ma w swoim bogatym dorobku ponad 30 pierwszoplanowych ról operowych i operetkowych, które prezentowała w 50 różnych realizacjach teatrów operowych w Polsce i zagranicą. Prowadzi warsztaty wokalne oraz kursy mistrzowskie dla młodzieży oraz młodych adeptów wokalistyki. Z kolei Monika Korybalska jest mezzosopranistką, absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu dr hab. Katarzyny Oleś-Blacha (dyplom z wyróżnieniem). Jeszcze przed rozpoczęciem studiów wokalnych, w 2006 roku, zadebiutowała w polsko – holenderskiej produkcji „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i laureatką nagród i wyróżnień w dziedzinie wokalistyki. W nagraniu płyty „Per Due Donne”  śpiewaczkom towarzyszyła Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka. Na płycie „Per Due Donne” znalazły się duety z oper: Vincenza Belliniego, Léo Delibesa, Gaetana Donizettiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Gioacchina Rossiniego i Richarda Straussa.

Early 20thth Century Jewels” prezentuje, w wykonaniu międzynarodowego grona muzyków związanych z belgijską szkołą wykonawczą ( Nozomi Kanda – flet, piccolo, Daniel Rubenstein – viola , Ingrid Procureur – harfa, Didier Poskin – wioloncela, Koenraad Hofman –kontrabas), utwory z początku XX wieku, w których gra barwą odbywa się w przestrzeni kameralnej. Charakterystyczną cechą XX-wiecznego krajobrazu muzycznego jest pluralizm stylistyczny, przejawiający się nie tylko w obrębie licznych szkół i nurtów, lecz także w języku pojedynczych twór­ców, którzy niekrępowani dominującymi regułami kompozycji, sięgali po rozmaite środki ekspresji muzycznej. Do najistot­niejszych zagadnień podejmowanych przez postromantycznych kompozytorów należała kwestia barwy, ważna zarówno dla przedwojennych impresjonistów, jak i przedstawicieli sonorystyki. Wiodącą tu parą instrumentów jest flet i altówka – która zainspirowała swym brzmieniem wielu kompozytorów; m.in. Debussiego, Huybrechtsa, Roussela, Schulhoffa.

Paweł Pudło – kompozytor z pogranicza sztuk, producent muzyczny oraz reżyser kreatywny tworzy własne projekty arty­styczne i komponuje muzykę. Utwory koncertowe oraz filmy z jego muzyką prezentowane były m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach, Izraelu, Estonii, Francji oraz w Hiszpanii. Pudło w swoim dorobku posiada utwory orkiestrowe, ale nie ogranicza się tylko do samych instrumentów klasycznych – łączy muzykę symfoniczną z innymi gatunkami: muzyką elektroniczną, etniczną, popem oraz rockiem. Jako producent, współpracuje z najlepszymi realizatorami nagrań, muzykami i studiami muzycznymi. Jest producentem wszystkich swoich utworów. „ Jestem kompozytorem pogranicza sztuk – mówi Paweł Pudło w jednym z wywiadów – Najważniejsze dla mnie jako twórcy jest to, że mogę użyć muzyki jako uniwersalnego języka przekazującego ideę. W tym wypadku jest bardzo ważna idea pokoju, ale wyrażona poprzez pamięć o wojnie. Szczególnie w czasach, gdy ludzie tzw. świata zachodniego zapominają, w jak pięknych i spokojnych czasach przyszło nam żyć. Tak naprawdę dysponujemy wolnością wyboru miejsca, w którym mieszkamy, jeśli praca nam się nie podoba, to w wielu przypadkach możemy ją po prostu zmienić. Powracając do samej muzyki. Osoby, które znają moją twórczość, wiedzą, że uwielbiam melodię”. War Horns” to utwór na 10 waltorni, któ­rego prawykonanie odbyło się na festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku w 2015 roku. Prawykonaniu towarzyszyła instalacja rzeźbiarska, będąca rodzajem przestrzennej kontynuacji idei projektu. Wykonawcami byli m.in. Stefan De Leval Jezierski (Berliner Philharmoniker) i Luca Benucci (Florence Opera). Na pły­cie „War Horns: Concerto For Ten Frensch Horns” zaprezentowano studyjne nagranie tego wyjątkowego utworu o antywojennej wymowie, zarejestrowane w Studio Koncertowym Pol­skiego Radia w Warszawie. Bohaterami koncertu są perfekcyjni instrumentaliści : Stefan de Leval Jezierski, Łukasz Łacny, Michał Szczerba, Gabriel Czopka,Czesław Czopka, Grzegorz Mondry, Anna Mondry, Igor Szeligowski, Mateusz Feliński oraz Robert Wasik. Album wzbogaca DVD z rejestracją całego projektu.

„New Chamber Music” to kolejne nagranie z serii poświęconej twórczości Krzysztofa Meyera zawiera jego najnowsze utwory kameralne. Urodzony w 1943 rok kompozytor wypra­cował na przestrzeni ponad pół -wiecznej twórczej pracy oryginalny styl, łączący nowocze­sne środki wyrazu i intelektualizm formy z tradycyjnie pojmowaną narracyjnością muzyki oddziałującą na emocje słuchaczy. Trzy dźwiękowe spektakle zamieszczone na  „New Chamber Music” są znakomitymi przykładami  tego stylu. Wirtuozowski „Kwartet fortepianowy” obfituje w kontrasty i zmiany, nastrojowy „ Kwartet smyczkowy” wypada na jego tle zdecydowanie spokojniej, kulminację ekspresyjną przynosi „Kwintet na cztery saksofony i fortepian”, nieoczekiwanie nawiązujący w ostatnich taktach do Bachowskiego chorału.

Album „ Debussy/Prokofiev/Lutosławski”  jest zapisem trzech niezwykłych, z pozoru różnych, a w rzeczywistości bardzo sobie bliskich dzieł kameralnych, wyrosłych z francu­skiej tradycji muzycznej i związanych (każdy na swój sposób) z wielkim nur­tem XX‑wiecznej muzyki, jakim był neo­klasycyzm. Zestawienie tych utworów jest więc z jednej strony zaproszeniem do intelektualnej gry, polegającej na śle­dzeniu logiki wpływu twórczości trzech genialnych kompozytorów dwudziesto­wiecznych, z drugiej jest prezentacją muzyki odmiennej stylistycznie, emocjo­nalnie i wykonawczo – Karolina Piątkowska-Nowicka ( skrzypce) oraz Piotr Nowicki (fortepian) z taką samą łatwością i dobitnością wypowiadają się zarówno w ulotnej kompozycji Debussy’ego, ostrej, dramatycznej muzyce Prokofiewa i aleatorycznej materii dźwiękowej „Partity” Lutosławskiego.

Akordeonista Jerzy Mądrawski ma w swoim dorobku liczne nagrania i sukcesy estradowe i jest niezwykle cenionym instrumentalistą. Płyta „Interferencje” jest dokumentacją dorobku kompozytorskiego Jerzego Mądrawskiego z ostatnich lat i obej­muje siedem utworów na różne składy kame­ralne. Tytułową „interferencję” można rozumieć jako nakładanie się wielu cech styli­stycznych, w wyniku którego powstaje zjawi­sko nowe, spójne, harmonijne. Warto zwrócić uwagę także na tytuły kompozycji ( „Epitafium”, „Metamorfozy”, „Tempus Fugit”, „Obertas”, „Medytacja”, ”Toccata” i wspaniały zestaw  Album Polski a tam „Polonez”, „Krzesany”, „Kujawiak” i „Obertas”) Odkrywanie związanych z nimi skojarzeń stanowi intelektualną przygodę zarówno dla słuchacza, jak i samych artystów ( Jerzy Mądrawski, Maciej Frąckiewicz, Rafał Łuc – akordeony, Małgorzata Skorupa -skrzypce, Agnieszka Tomaszewska-Jasiak – wiolonczela, Tomasz Grzybowski – gitara oraz  Mariusz Barszcz – klarnet basowy). Jerzy Mądrawski należy do elitarnego grona akordeonistów, których nie zadowala wykonywanie wyłącznie stworzonego już wcześniej repertuaru, lecz ich nadrzędnym celem w działalności artystycznej jest współpraca z kompozytorami, propagowanie nowej muzyki, poszukiwanie interesujących utworów do transkrypcji.

W centrum zainterowań grupy A(É)IA stworzonej przez Anję Thomas (Ante­manha) oraz Ivane Bellocq, znajduje się repertuar, który w sposób subtelny łączy muzykę i poezję deklamowaną. Poeci i lek­torzy recytujący wiersze traktowani są tu jak instrumenty muzyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Przywołują w ten sposób “wirujące” światy pełne niepokoju, czy też marzeń sennych. Płytę „ Melodramas” otwiera tekst Laureata Nagrody Nobla, Guntera Grassa i muzyka- słynnego niemieckiego kompozytora operowego Ariberta Reimanna. W projekcie wzięli udział : Édith Azam, Vincent Tholomé i Anja Thomas (recytacje), Ivane Bellocq (flety) oraz Pauline Haas (harfa).

Zespół kameralny Classicpair  to pianistka Agata Hańko i saksofonista Jakub Jarosz. Współpracę rozpo­częli w 2012 roku podczas studiów w Kró­lewskim Konserwatorium w Brukseli. Mieli okazję występować wielokrotnie w Euro­pie oraz Stanach Zjednoczonych. Koncerty w Teksasie oraz Illinois otworzyły im drogę do debiutu w słynnej,nowojorskiej Carnegie Hall. Zainspirowani artystycznymi doświadcze­niami oraz współpracą z wieloma muzykami, otwarci są na różnorodne style i gatunki muzyczne zrealizowali debiutancki album „Sparks”- zarówno z muzyką klasyczną, oryginalnie napisaną na saksofon i fortepian ale także wiele transkrypcji oraz ciekawe współczesne brzmienia. „Sparks”  pełna jest fantastycznych saksofonowo­-fortepianowych współbrzmień, wirtuozerii, a nade wszystko – autentycznych różnobarwnych emocji.

 Jeden z niezwykle ciekawych koncertów Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana poświęcony był „Laudi Spirituali, czyli hymnom ducho­wym św. Filipa, odnalezionym w trakcie prac Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej w bibliotece kościoła Santa Maria in Vallicella w Rzymie. Te rene­sansowe perełki muzyczne w równym stopniu przybliżają postać i duchowość założyciela Zgromadzenia Księży Filipi­nów, co są fascynującym świadectwem kultury muzycznej swoich czasów. Była to ulubiona muzyka Filipa Neri, a tworzyli ją dla niego nierzadko wybitni, wysoko wykształceni kompozytorzy – wciąż jednak laudy pozostawały radosnymi, stosunkowo prostymi w formie pieśniami, o naboż­nym charakterze, bliskimi folklorowi miejskiemu. Festiwalowy koncert, wydany teraz  jako „Laudi Spirituali Cappella Del Sacro Monto” był też pierwszym w historii wykonaniem tej muzyki przy udziale muzyków z Polski i Włoch ( Elena Pintus – sopran, Alessia Camera – alt, Tomasz Krzysica – tenor,Valerio Losito – I skrzypce, dyrygent, Wojciech Czemplik – II skrzypce Julia Karpeta – viola da gamba, Paweł Muzyka – violone, Henryk Kasperczak – teorba, lutnia, Maciej Konczak – gitara barokowa, lutnia Dagmara Tyrcha – klawesyn).

Dionizy Piątkowski